ПРОДАЖБА НА ГОЛЕМО И МАЛО

 
 
 
 
 
 
 
 

производи

 
 
 
 
 
 
 

БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНДИТОРСКИ ПРОИЗВОДИ

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.


 
 
 
 
 
 

БРАШНО

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИСТРИБУЦИЈА НА ЛЕБ

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.


 
 
 
 
 
 

ШЕЌЕР

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАСЛО И МАСТИ

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

 
 
 
 
 
 

СРЕДСТВА ЗА ХИГИЕНА

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Школски и канцелариски материјали

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and 1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.

 
 
 
 
 

За нас

„Малина Велес” е трговско претпријатие за продажба на големо и мало на храна, пијалоци, средства за хигиена, увоз и извоз. Основана е во 1990 година од еден вработен основач, а денес брои 34 вработени. На почетокот се работело од една изнајмена канцеларија, а денес фирмата има сопствен магацински простор од 3.000 квадрати, канцеларии, ладилница, продажен салон, продавници кои се дадени под наем и се простира на фреквентна локација од 17.000 м2. На почетците од нејзиното основање фирмата се занимаваше со извоз на овошје и зеленчук сè до започнување на ембаргото кон Србија, кога не можеше да се мине границата. Во тој период фирмата почна да се занимава и со увоз, најпрво со зејтин од Унгарија, а потоа и со разни други прехрамбени продукти. Со проширување на обемот на работата изгради сопствен магацин и сега се занимава со продажба и дистрибуција на големо и мало на домашни и странски компании. Има сопствен возен парк за дистрибуција од 9 возила.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фирмата е акционер во други поголеми фирми како „Ве Мол” и „Кристал 1923”. Со одлука на советот на Општина Велес на фирмата Малина и се дозволи во своето име го додаде името на градот Велес и сега гласи Малина Велес. Малина Велес исто така увезува суровини за прехрамбената индустрија како што се: брашно, гриз, палента, масти, суровини за производство на смоки, маргарин и др. „Малина Велес” е меѓу првите фирми кои развиле сопствени компјутерски програми за трговија. Таа има вработено свој програмер кој постојано ја следи динамиката и потребите на работата. Фирмата ги прати трендовите и ги прифаќа предизвиците. Плаќа онлајн и кон домашни и кон странски фирми од самиот почеток на е-банкарството. Иднината фирмата ја гледа во усовршување на веб продажбата, ширење на палетата на производи и зголемување на работата, задржувајќи ги постојаните работници и вработувајќи нови креативни и вредни луѓе. Како дистрибутер на Жито Лукс и други фирми од прехраната, ја започнавме мисијата за нула загадување од нашите возила и купивме возило со 100% електрична енергија. Се грижиме и делуваме за почиста и поздрава животна средина.
 
 
 
 
 
 

Визија

 
„Задоволството на потрошувачите, вработените и добравувачите е нашиот главен двигател. Постоиме за да нудиме ниски цени, голем избор на производи, да шириме позитивна работна клима и да остваруваме добри резултати со стремеж кон подобри.”
 

Мисија

 
Својата мисија Малина успешно ја реализира со опслужување на пазарот локално и регионално повеќе од 30 години. Застапник е на неколку странски фирми и нуди асортиман со над 9.000 производи. Со тоа се остварува конкурентност меѓу производите и се добиваат пониски цени кои придонесуваат за задоволството на потрошувачите. Грижата за животната средина е исто така наша примарна мисија.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стратегиски вредности

 
Малина Велес е основана од еден сопственик кој успешно ја предводи фирмата. Главни вредности кои ја красат фирмата се: нејзините вработени, тимската работа, професионалноста, грижата за купувачите и соработката со други компании.
Главна стратегиска цел на Малина Велес во иднина е да ја имплементира успешно онлајн продажбата.
 
 
 
 
 
 

Контакт

 

Малина Велес

Вардарска 36, Велес
 

Коментари и прашања

*
 
*
 
*